دیجیتال مارکتینگ چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟

دیجیتال مارکتینگ چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟ | آژانس دیجیتال مارکتینگ دیماژن

در دهکده جهانی امروز شما این شانس را دارید که با داشتن حداقل یک پروفایل در رسانه های اجتماعی و یک وب سایت، خودتان را به دیگران معرفی کنید. اما پرسش اصلی اینجا است که آیا شما به طور موثری از حضور آنلاین خود استفاده می کنید؟ به عبارت بهتر چه میزان از استراتژی بازاریابی […]