بازاریابی از دیدگاه کاتلر به زبانی ساده

بازاریابی از دیدگاه کاتلر به زبانی ساده | آژانس دیجیتال مارکتینگ دیماژن

بازاریابی یک اصطلاح بسیار گسترده است که تعاریف زیادی از آن ارائه شده است. به طور کلی بازاریابی در تعریف انجمن مارکتینگ آمریکا فرایند برنامه ریزی و اجرای ایده، قیمت گذاری، تبلیغ و توزیع ایده ها، کالاها و خدمات برای ایجاد مبادلاتی است که اهداف فردی و سازمانی را تامین می کنند. اما نویسندگانی مانند […]