ویروسی به نام وایرال مارکتینگ

ویروسی به نام وایرال مارکتینگ | آژانس دیجیتال مارکتینگ دیماژن

Viral Marketing چیست و چرا باید درباره این روش بازاریابی بدانیم؟ بازاریابی ویروسی یا همان وایرال مارکتینگ دیگر تبدیل به نامی آشنا برای کسانی شده است که به دنبال تبلیغات کارا و تأثیرگذار در محیط اینترنتی می باشند. این روش بازاریابی قدمت بسیار طولانی دارد اما با گذشت زمان نحوه کار آن تغییر کرده و […]