🕪 تحلیل | ۴ سناریوی پیش رو برای آینده فعالان دیجیتال مارکتینگ

آینده مبهم فعالان و آژانس های دیجیتال مارکتینگ

می‌توانید مقاله زیر را به صورت صوتی بشنوید: آینده فعالان بازاریابی دیجیتال و آژانس های دیجیتال مارکتینگ چه خواهد بود؟ امروز که این مطلب را منتشر می‌کنم، بیش از ۱ ماه از آغاز اعتراضات (به تعبیر حاکمیت اغتشاش) گذشته است. صرف نظر از اینکه ماهیت این اعتراضات به لحاظ مدنی به کجا می‌انجامد، شاهد این […]