الگوریتم و ویژگی perspective که دنیای سئوکاران را متحول خواهد کرد!

ویژگی perspective

گوگل اخیرا از الگوریتم perspective رونمایی کرده، اما هنوز اطلاعات کاملی از این الگوریتم توسط گوگل ارائه نشده است. ما در دیماژن تلاش کرده‌ایم اطلاعات مختلف در خصوص این الگوریتم جدید را بررسی کنیم. مقاله حاضر، حاصل بررسی‌های به عمل آمده در خصوص این الگوریتم است که در ادامه با شما به اشتراک گذاشته‌ایم. هدف […]