کمپین یار خلاق ، گزارش اینفلوئنسر مارکتینگ با جذب +۵۰۰۰ فالور

گزارش کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ ریواس – یارخلاق طراحی و اجرا ایونت اینفلوئنسر مارکتینگ رستوران ریواس – ۱۳۹۵ مپین اینفلوئنسر مارکتینگ ریواس یکی از معدود کمپین های بسیار موفق اینفلوئنسر مارکتینگ است که در ایران برگزار شده است. این کمپین در سال ۱۳۹۵ در رستوران ریواس و در اینستاگرام برگزار شد. ریواس رستورانی است که در […]