درباره آژانس دیجیتال مارکتینگ دیماژن

چرا باید ما را انتخاب کنید؟ 

آژانس دیجیتال مارکتینگ دیماژن بر مبنای یک دغدغه شکل گرفته است.

زمانی که دیجیتال مارکتینگ در حوالی سالهای ۹۴-۹۳ اوج گرفت، ما سعی کردیم تا روندی را که دیجیتال مارکتینگ در حال طی کردن آن است، شناسایی کنیم. 

سوال ما این بود:
چطور می توان خدماتی ارائه داد که در آن   منفعت کارفرما   به شکل کاملی دیده شود؟

ما فهمیده ایم که کارفرمایان ما نیاز دارند تا در دو حوزه در کنارشان باشیم:

  • هدف گذاری صحیح
  • ارائه درک کامل از آنچه روی می‌دهد

به همین علت، مبنای خدماتمان را بر تحلیل صحیح نیاز، ارائه راهکار درست مبتنی بر نیاز مطرح شده و در نهایت تکیه بر درک متقابل قرار دادیم. 

آژانس دیجیتال مارکتینگ دیماژن

در دیماژن هزینه پنهان وجود ندارد. هیچ سورپرایزی در کار نیست. همه چیز دقیق است و هیچ برداشت دیگری از هزینه‌ها وجود ندارد. 

ما از ابزارهای پیشرفته کنترل پروژه برای برنامه‌ریزی و نظارت روی پیشرفت کار استفاده می‌کنیم. ما مراقب خواهیم بود که همه چیز طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته باشد.  

ارتباطات برای ما اهمیت زیادی دارد. به همین منظور، برای هر یک از مشتریان یک پل ارتباطی اختصاصی در نظر می‌گیریم تا مطمئن باشیم همه چیز به موقع و درست اطلاع رسانی می‌شود. 

ما همیشه سعی کرده‌ایم پیچ و خم های ارتباطی را بشناسیم و برای آن ها آماده باشیم. ما به دستور العمل‌هایی پایبند هستیم که حاصل مطالعه مشکلات ارتباطی و راه حل‌هایی است که امتحان شده‌اند. 

اطمینان از مسائل مالی و مالیاتی در یک معامله اهمیت زیادی دارد. ما در دیماژن تیمی را در اختیار داریم که با اطمینان بالایی مسائل مالی و مالیاتی را مدیریت می‌کنند. 

پیشتر گفته‌ایم که ما در دیماژن سعی می‌کنیم به شما بگوییم که در خلال همکاری چه چیزی برداشت می‌کنید. گزارش دهی بر مبنای فهم شما از آنچه رخ داده است یکی از مهمترین کارهایی است که دراین راستا ما انجام می‌دهیم. 

ما دوست نداریم که یک اشتباه را ۲ بار انجام دهیم. به این منظور، تجارب خود در خلال فعالیتمان را ثبت می‌کنیم و با رجوع به آن و استفاده در دستورالعمل‌ها و قوانین، سعی می‌کنیم این امر را مدیریت کنیم.